Please enable javascript in your browser to view this site!

Jeg jobber med tematikk som: relasjonsbygging, motivasjon, verdier og holdninger, kommunikasjon, engasjement, relasjons- og verdibasert ledelse. 

Jeg snakker ofte om hvordan vi gjør hverandre gode. Jeg er opptatt av at vi konkretiserer de fine ordene som, toleranse, respekt, vennlighet, rettferdighet, ærlighet etc. Hva betyr disse ordene i praksis. Hva gjør vi? "Common knowledge is not common action". Å gå fra tanke til handling, fra ord til kultur er alltid målet med mine foredrag. Hvordan vi skaper virkeligheten gjennom sosial konstruksjon er et spennende tema som flere kan være bevisst. Finnes det sannheter om sosialt liv? 

Jeg skreddersyr de fleste foredrag ut fra konkrete behov og ønsker;

Kurs eller workshops

En dag eller to sammen med;

 • ditt team 
 • din avdeling
 • organisasjon 

er en fin måte å bygge relasjoner på og skape bedre resultater ved å komme videre faglig og menneskelig.

Før selve workshoppen er det viktig med god kommunikasjon, slik at dagene(e) blir mest mulig relevant for deres ønsker. Ofte brukes metoden Appreciative Inquiry. Det er et anerkjent verktøy for å ta tak i det som er bra, forsterke det, samt gå ut av boksen og se på hva som er mulig å skape ut fra det som allerede er. Metoden er anvendelig på alle mulige temaer. Den sørger for at alle er involvert og tar eierskap til prosessen, noe som gjør implementering i etterkant mye lettere.

Innhold

 1. Korte foredragssnutter
 2. Individuell refleksjon
 3. Dialog og/eller gruppeprosesser med Appreciative Inquiry som mal
 4. Plenumsdiskusjon
 5. Oppsummering og veien videre for implementering og etterlevelse

Tema

 • Verdier og holdninger 
 • Hvordan skape gode relasjoner på jobb?
 • Verdibasert ledelse i praksis
 • Kommunikasjon, tilbakemeldinger og samarbeid
 • Endringsprosesser og tankesett
 • High performance, hvordan prestere optimalt?
 • Hvordan gjøre seg selv og andre gode?
 • Hvordan gå fra å vite til å gjøre?