Please enable javascript in your browser to view this site!

VERDI-linjen

VERDI-linjen er et nettbasert program for å skape mer kunnskap og bevisstgjøring rundt verdier og holdninger, ledelse og kommunikasjon, motivasjon og engasjement. Det er et nytt tema for hver måned.

Du har din egen private bruker (medlems innlogging) og får konkrete verktøy, utfordringer og tips som kan implementeres hver dag. Mer info og mulighet for påmelding kommer i starten på 2016.