Please enable javascript in your browser to view this site!

I media:

Stella Magasinet nr 4/2015; s. 100-101 Utviklingsstudier

Stavanger Aftenblad; Kronikk "Å lede - med eller uten tittel"

Næring i Sandnes nr 1/2015; Siri satser på sosialt entreprenørskap

Stavanger Aftenblad; Debatt "Hva er å være flink?"

Stavanger Aftenblad; Debatt "Ta fokuset vekk fra mobbing"