Please enable javascript in your browser to view this site!

Foredrag

Jeg jobber med tematikk som: relasjonsbygging, motivasjon, verdier og holdninger, kommunikasjon, engasjement, relasjons- og verdibasert ledelse. 

Jeg snakker ofte om hvordan vi gjør hverandre gode. Jeg er opptatt av at vi konkretiserer de fine ordene som, toleranse, respekt, vennlighet, rettferdighet, ærlighet etc. Hva betyr disse ordene i praksis. Hva gjør vi? "Common knowledge is not common action". Å gå fra tanke til handling, fra ord til kultur er alltid målet med mine foredrag. Hvordan vi skaper virkeligheten gjennom sosial konstruksjon er et spennende tema som flere kan være bevisst. Finnes det sannheter om sosialt liv? 

Jeg skreddersyr de fleste foredrag ut fra konkrete behov og ønsker;

"Sånn vi tenker om oss selv og hverandre - sånn blir det!"

Våre verdier og holdninger kan være dypt gjemt i blindsonen vår. Hvilke sannheter vi går rundt og bærer på skaper vår oppfatning av virkeligheten. Våre fordommer og førsteinntrykk skaper mange antakelser som står i veien for gullet - nemlig, nysgjerrigheten! Et foredrag som skaper bevisstgjøring av hvordan våre sannheter påvirker oss selv, våre relasjoner og valgene vi tar i livet. 

"Soft skills" er ikke for feiginger!

Disse klisjene er klisjeer av en grunn, det er pga mangel på samsvar mellom ord og handling. Tenk om vi kunne gjort mer av det som vi vet er bra? Tenk om vi kunne skapt bro mellom det vi vet og det vi gjør? Visdom krever innsikt og god dømmekraft i tillegg til kunnskap. Hvordan kan vi øke innsikten og få sterkere dømmekraft til å gjøre det som er rett og bra? Et foredrag om relasjonelt mot, om de vanskelige samtalene, den klamme stemningen, forskjell på sympati og empati. Våre begrensninger og tålegrenser, om å gå ned i dypet og miste kontroll... og den utrolig positive effekten dette kan ha.

 

Hva sitter dere igjen med?

Jeg får alltid tilbakemeldinger om at mitt engasjement og ekthet smitter over på dem som hører på og at miksen av faglighet og hverdagslige eksempler gjør det hele inspirerende, forståelig og tankevekkende. Jeg liker også godt å gjøre små øvelser som bryter med monologen og skaper involvering og som gjør at foredraget setter spor langt frem i tid. Jeg gir selvsagt også verktøy som kan brukes for å innføre nye vaner og som gjør foredraget til en god investering for varig endring. 

Kontakt meg gjerne på 900 12 090, eller siri@verdifabrikken.no for mer informasjon.