Please enable javascript in your browser to view this site!

Fra ord til kultur

"Why Be less" - startet som en inspirasjonsside. Navnet kom fra tanken om at ingen blir bedre av at vi holder oss igjen eller gjør oss dårligere for andre. Å tørre å være seg selv og skape rom og plass til at andre får utvikle seg og ha det bra. Alle oppdragene, møtene, samtalene, bøkene, læringen, refleksjonene det siste året gjør noe med meg. Heldigvis. Kanskje jeg er blitt mer ydmyk? Det jeg sa på et foredrag for et år siden, ville jeg kanskje sagt litt annerledes idag.

Nå har jeg tatt et nytt, litt stort valg. Firmanavnet endres. "Why Be less" er med videre, men som et slagord. For nå har jeg skapt en fabrikk, som først og fremst er med på å bevisstgjøre, skape, implementere og legger til rette for etterlevelse av verdier. Fabrikken er for organisasjonslivet, samfunnet og hvermansen.

Fabrikkens store mål er å bidra til: 

  1. Store mellommenneskelige verdier.
  2. Nysgjerrighet og refleksjon rundt de store spørsmålene, som igjen gir mer mening og engasjement.
  3. Flere som gjør de små, men svært betydningsfulle forskjellene for andre.
  4. En raus og utviklende kultur med sterke verdier som gjør oss godt og gode, som skaper resultater og gode relasjoner.

Mer om bakgrunn og hvorfor finner du her.

Verdifabrikken driver ikke med masseproduksjon, det er grundig arbeid på hver enkelt leveranse. Kvalitet foran kvantitet. Mer om "hvordan" kan du lese her.

Verdigrunnlaget til fabrikken er;

Valgfrihet: Jeg tror at vi skaper vår virkelighet og det innebærer at vi alltid har valg. 

Anerkjennelse: Når vi anerkjenner hverandre, bygger vi opp både andre og oss selv. 

Respekt: Direkte oversatt fra latin betyr det å se (spekt) om igjen (re). Vi kan være åpne for mennesker og huske at folk alltid er mer enn vi ser. 

Mening: Når vi finner mening i det vi holder på med, tåler vi mye. Ofte vil det som gir mening bidra til noe positivt for andre. 

Entusiasme og glede: Å kjenne deg levende og tilstede i øyeblikkene, og få brukt styrkene dine og gjøre det du liker aller best. 

Sammen utgjør verdiene VARME.  Et varmt samfunn med støtte og fellesskap er verdifullt.  

Er du med?  Hvilke verdier du fronter og hvilken kultur du er med å skape det er opp til deg. Vi lever i samspill og vi påvirker hverandre på godt og vondt. Jeg vil gjerne høre dine innspill og tanker om hvordan vi sammen kan gjøre mer av de fine ordene. Jeg klarer ikke dette alene, vi er mye sterkere og bedre sammen.

Kanskje du vil skape din mest verdifulle høst til nå? Følg meg gjerne på instagram, og her.

Jeg lover en spennende og produktiv høst fra Verdifabrikken.  

Alt godt, Siri  

Verdiskaper, foredragsholder og grunder. 

Verditips #1: Hvordan finne verdiene dine? Tenk på en situasjon der du ble skikkelig frustrert og lei deg? Hva skjedde, hva var det som gjorde at du reagerte så sterkt? Tenk så på en situasjon der alt var på topp, hva var tilstede? Hva er det aller viktigste for deg?

Finn 3-5 ord, noter de på en lapp og finn ut en ting du vil gjøre mer av for at verdiene skal vise mer i dine vaner og handlinger.